Fundur 12.jan., 1872

Úr Sigurdurmalari
Útgáfa frá 24. mars 2015 kl. 21:26 eftir Olga (spjall | framlög) Útgáfa frá 24. mars 2015 kl. 21:26 eftir Olga (spjall | framlög)
(breyting) ←Fyrri útgáfa | Nýjasta útgáfa (breyting) | Næsta útgáfa→ (breyting)
Jump to navigationJump to search
Fundarbók, 1871-74.
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.

* Handrit: Fundarbók Kvöldfélagsins 1871-1874


  • Lykilorð:
  • Efni:
  • Nöfn tilgreind: XXX

Texti


Bls. 1 (Lbs 488 4to, 0045r)

13. fundur 12. janúar 1872

Í byrjun fundarins gat forseti þess að nýr félags -

-maðr væri kominn á fund, nl. Jónas smiðr, og bauð

hann velkominn með þeirri von að hann mætti

verða fjelaginu sem mest til stuðnings.

Síðan var tekið til umræðu (áframhald) um þjóð-

-banka hér á landi, og tók Eiríkur Briem til máls, sem

var frummælandi í því máli.

Hann gat þess í byrjun máls síns, að andmælandi

Gísli Magnússon hefði tekið það fram, að hann hefði

ekki farið út í orðið se s: Banki, analyserað það, en


Bls. 2 (Lbs 488 4to, 0045v)

en það var frummælanda jafnljóst, enda væri

það ei svo áríðandi, sagði frummæl., og gætu menn

að ósekju haldið orðinu „Banki“, og fór hann síðan

fleiri orðum um flest mótmæli andmælanda,

og þótti yfir höfuð lítilvægar ástæðr þær, er komnar

voru fram. Síðan lýsti forseti því yfir, að um-

-ræðum um þetta mál væri lokið, einkum þar eð

hvorugur andmælanda mætti.

Þessu næst átti að taka til umræðu um „Person-

-ligheder í ritum og ræðum“, en frummælandi

Guttormur Vigfússon mætti ekki, og lýsti forseti

óánægju sinni yfir því, bæði sín vegna og fyrir

hönd félagsins, að menn svikjust þannig um

að koma á fund, eink. ef þeir hinir sömu væru frum-

-mælendur.

Síðan var tekið til umræðu um breytingu á lög

félagsins, og tók Eiríkr Briem til máls fyrir hönd

Valdimars Briems frummælanda.

Hann tók fram að nauðsyn myndi vera á

revidera lögin, því bæði væri félagið búið að fá

nokkuð aðra stefnu, og í öðru lagi væri nokkr atriði

í lögunum, sem alls ekki væru juraetisk, eða ættu

við eptir því sem nú á stæði.

Forseti tók þá til máls, og kannaðist hann við, að

það, sem frummæl. sagði væri að nokkru leyti satt,

en hann tók líka fram, að þá ákvarðanir, ger


Bls. 3 (Lbs 488 4to, 0046r)

sumar, sem stæðu í lögunum, væru svo lagaðar, að ekki

væri gott að practisera þær, þær gætu verið góðar í

sjálfu sér fyrir það, og sköðuðu ekki að minnsta kosti.

Í annan stað tók forseti fram, að ísjárvert væri, að

takmarka málfrelsi manna til. d. hringja þá niðr, ef

svo þætti sem þeir, en töluðu, hringluðu of mikið.

þó var forseti ekki á móti nefnd í þessu máli.

Síðan tók sra Jón Bjarnason til máls. Hann hélt

því fram að betr mundi fara á því að hafa einhverja

takmörkun í því efni, en forseti tók seinast fram, og

væri það jafnv. nauðsynlegt, því valla væri hugsandi

að tóm siðferðisleg bönd gætu haldið einu félagi í

skefjum eða innan hinna réttu takmarka.

Síðan var samþykkt að kjósa nefnd í málið, og

var samþykkt 5 manna nefnd. Þessir voru kosnir

nefndarmenn: HEHelgesen með 10 atkvæðum.

Eiríkur Briem - 9 -

sr Jón Bjarnason - 8 -

Valdimar Briem - 8 -

Guttormur Vigfússon - 5 -

Síðan var tekið til umræðu um „Personligheder í

ritum og ræðum“, því nú var Guttormur Vigfússon. kominn

Hann segir fyrst, að það sé óheppilegt að sá maðr sé ekki

við, sem mest hafi þrefað um þersar setu. nihil de mor-

-tuis nisi bene, því hann vildi helst segja: nihil de mor-

-tuis nisi male, nihil de vivis nisi bene.

Síðan tók hann að ræða um það, hve sér virtist eiga


Bls. 4 (Lbs 488 4to, 0046v)

að tala um dauða menn og lifandi, og var hann mjög

moderat í skoðunum sínum. Honum virtist ekkert

á móti því, að tala um galla vondra manna þótt þeir

væru dánir. td. Judas Iscariot, en yfir höfuð ættu

menn að forðast að krenkja þá, sem eptir lifðu.

Um lifandi menn virtist han eiga við, að brúka

Personligheder annaðhv. þegar menn ættu að verja

æru sína, eða þegar þyrfti að finna að einhverju

t.d. vondum yfirvöldum, vondri stjórn, og margt

fleira sagði hann.

Andmæl. Eiríkr Briem. Hann sagðist að mestu fall-

-ast á það, er frummæl. sagði, en sagði þó, sér hefði

þótt hann taka heldur skakkt í spursmálið, eða

blanda öðru inn í t.d. setn: nihil de mortuis nisi

bene, því skilyrðið fyrir því, að það gætu heitið

Personligheder, yr væri það, að maðrinn væri lif-

-andi, eða í hlut ættu einhverjir náungar þess dána

en að öðru leyti mætti mikið sneyða hjá Personlig-

-heder; menn gætu með ýmsu öðru móti kommið

fram hugsunum sínum, eða meiningu.

Síðan tók forseti til máls. Þótti honum frum-

-mælandi ekki nógsaml. hafa tekið fram, hvað

Personligheder væri í sjálfu sér, og sýndi hann

með ljósum orðum fram á, hver skoðun sín

væri í þessu enfi.

Frummæl: áleit að dæmi sitt um Judas Isc


Bls. 5 (Lbs 488 4to, 0047r)

gæti staðist, því, ef Judas Iscariot væri f hraparl.

skammaðr, mundu þeir Iscariotar, ef nokkrir væru,

sem her kynnu að vera við, myndu geta tekið það

til sín; hann játaði að hann hefði ekki greint

vel eða definerað Personligheder; en að öðru leyti

þakkaði hann forseta astsaml. fyrir upplýsingarnar.

sra Jón Bjarnason 2. andmæl: Hann byrjaði á, að

tala um orðið Personligheder, og þótti ekki vera, sem

heppilegasta útlegging þar yfir: nærgöngul orð, því

og fyndist sér miklu fremur seja að kalla það: neyð-

-yrði í þá stefnu, er hér er ætlast til. Að öðru

leyti fannst hon. „Spurningin“ með röngu framborin

og þær spurningar, er henni voru líkar, því þær

væru svo lagaðar að ræða mætti um þær kvöld

eptir kvöld, mánuð eptir mánuð ofl. án þess að

fá nokkurn enda á þær. Sneyðar* sagði hann

væru í sjálfu sér rangar, en menn væru sneyðar-

-þurfar, og að því leyti væru þær að nokkru leyti

ójákvæmilegar, og fl.

Frummæl. sagði sér hefði heyrst andmæl. álíka allan

Personligheden vera rangan; en í spursmálinu væri

gjört ráð fyrir að sumar Personligheder æðra

ráða, eða að vissu leyti, og kvað hann það og vera sína

skoðun, og fór hann síðan um það nokkrum

orðum. Síðan var umræðum um Personligheden

lokið.

Til næsta fundar: 1.c Island borið saman við

önnur lönd í fornöld. frummæl. Sigurðr Sigfusson


Bls. 6 (Lbs 488 4to, 0047v)

Andmælendur. Gísli Magnússon og Eiríkur Briem

2. Hvar ættu veitingahús að vera hér á landi og

hvernig *? Frummæl. Sigurðr Guðmundsson

andmælendur: Guttormur Vigfússon og Jón Borg-

fjörð.

H.E.Helgesen Sigurðr Gunnarsson  • Athugasemdir:
  • Skönnuð mynd:

  • Skráð af:: Elsa
  • Dagsetning: 01.2015

Sjá einnig

Skýringar

<references group="sk" />

Tilvísanir

<references />

Tenglar