Endurbætt lög félagsins

Úr Sigurdurmalari
Útgáfa frá 11. ágúst 2016 kl. 21:40 eftir Karl (spjall | framlög) Útgáfa frá 11. ágúst 2016 kl. 21:40 eftir Karl (spjall | framlög) (→‎Bls. 7 (Lbs 486_4to, 0010r))
(breyting) ←Fyrri útgáfa | Nýjasta útgáfa (breyting) | Næsta útgáfa→ (breyting)
Jump to navigationJump to search
Fundarbók, 1861-66.
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.Texti

(Lbs 486_4to, 0007r)

Endurbætt lög félagsins


Félag vort er öndverðlega stofnuð af nokkrum úngum

monnum, af því að þeir hafa fundið hjá sér þörf og löng-

un að safnast saman eptir dagsins erviði til þess, að

lífga anda sinn á þann hátt, er samboðinn sé siðferðis-

lega menntuðum mönnum og hafa þeir sett sér þessi

lög:


§ 1.

Félag vort heitir


§ 2.

Tilgangur félagsins er að reyna að vekja innlent líf sér í lagi í

kveðskap og fögrum menntum.


§ 3.

Fund skal halda í félaginu laugardag í viku hverri kl. 8. e.m.

frá 8. okt. til 31. marz; en úr því annaðhvert laugardags-

kvöld, þangað til 31. maí; og skal þá fundarhaldi félagsins

fyrir það ár komið. Um aukafundi fer sem síðar

segir.


§ 4.

Hin almennu störf félagsins skulu vera þessi: að ræða á(Lbs 486_4to, 0007v)

fundum fróðleg og vísindaleg efni þannig, að annaðhvort draga

menn skriflegar spurningar, eða halda dispútatíur, eða hafa

saungskemmtanir, eða láta forseta stinga uppa fundar-

starfi. Utan funda setja menn lög við innlendan kveðskap,

semja ritgjörðir, smásögur, leikrit, æfintýri, kvæði, skáld-

sögur, ferðasögur, héraðslýsingar, lýsingar á háttum manna

og sveitabrag, gátur, fyrirburðasögur, loptsjónalýsingar, og

sérhvað annað, er að þjóðlegum fróðleik og þjóðlegri

fegurð lýtur, og tekur félagið fegins hendi við öllum

þess konar tilraunum.


§ 5.

Félagar varist allt, er hróflað geti augnamiði fund-

anna.


§ 6.

Sá sem ekki er kominn á fund, þegar hann er settur

leggi 16 s í sjóð félagsins. Sá sem ekki er kominn kl. 9

eða alls ekki rækir fund, skal leggja helmingi meira.

Þó skal hann ekkert leggja, hafi hann skriflega til-

kynnt forseta, að hann ekki geti sótt fund sökum

skyldustarfa stöðu sinnar, og félagið álíti afsökun

hans, sem á að vera tekið fram í ákveðnum orðum,

fullgilda. Að öðrum kosti leggi hann í félagssjóð

16 s.


§ 7.

Í öllum almennum málum ræður afl atkvæða.


§ 8.

Ályktanir þær, er varða félagið mikla skulu ekki(Lbs 486_4to, 0008r)

álítast gildar, nema þá, er ⅔ allra þeirra félaga, er

búa hér í bænum, eru á fundi, og skal á afl atkvæða

ráða.


§ 9.

Á næsta fundi fyrir miðjan apríl vor hvert skal

leggja fyrir félagsmenn allt að 3 verðlaunaspurn-

ingum; úrlausnir þeirra sendist forseta án undir-

skriptar höfundarins, en auðkenndar með einhverju

merki (motto). Skal þeim fylgja innsiglað bréf með

sama merki utan á, en nafni höfundarins innan í.

Úrlausnir þessar afhendist forseta fyrir síðasta marts

næsta ár. Skulu þar lesnar upp á næsta fundi eftir að

þær koma inn, og sé um leið skipuð 5 manna nefnd

til að dæma um ritgjörðir þessar. Sé spurningar og

úrlausnir svo ólíkt eðlis, að einni nefnd þykir ekki

fært að dæma þær allar, skal kjósa 3 manna nefnd

fyrir úrlausn hverja.


§ 10.

Hverjum félagslim skal heimilt, (að) á fundi að gjöra

uppástungu um, að taka nýja meðlimi inn í félagið.

Kemur þá sú uppástunga til umræðu og atkvæðagreiðslu.

Verði atkvæði með því, að honu sé boðið, að ganga í

félagið, skal velja þann úr flokki félagsmanna, er hon-

um er kunnugastur til að bjóða honum að ganga í

félagið. Skal sá gæta allrar varúðar, og gefa honum

sem minnstar og almennastar upplýsingar um fé-

lagið, en þó engar fyr, en hann hefur bundist þagnar-

heiti við hann.(Lbs 486_4to, 0008v)

§ 11.

Félagar greiði á fyrsta haustfundi árstillag í félaginu

er nemi 1 rd (!) Nýjir félagar gjaldi þegar við inntök-

una sama tillag.


§ 12.

Félagið á síðasta vorfund 31.(marts) maí ár hvert.


§ 13.

Þeir félagar, sem burtu fara, og eigi ætla sér, að standa

í sambandi við félagið framvegis, skulu segja sig bréf-

lega úr því. Þeir sem burt víkja úr félaginu án þessarar

bréflegu tilkynningar, eru að vísu félagar, en félagið

hefur ekkert bréflegt samband við þá. En þeir sem óska

að standa í bréflegu sambandi við félagið, skulu fá að

vita helstu störf þess, og (ill) stutt yfirlit innsendra

ritgjörða í bréfum frá félaginu tvisvar á ári með póst-

um í october (!) og marts, og eftir að fundum er hætt á vorin. Þess-

ir félagar borgi árstillög á við aðra félaga, ef þeir ekki

senda félaginu ritgjörðir, ella eru þeir gjaldfríir. Þeir

skulu og fá (eftirrit) að kaupa eftirrit af ritgjörðum,

ef þeir óska þess, þó þannig, að þeir borgi burðareyri

fyrir þær.


§ 14.

Forseti skal vera einn í félaginu. Sé hann valinn

á hverjum fyrsta haustfundi. Skal hann þá þegar

rekja fundarhald félagsins með ræðu til félaga. Á síð-

asta ársfundi skal hann skýra frá efnahag-ástandi (!) og

framförum félagsins. Hann kallar menn til funda og


(Lbs 486_4to, 0009r)

stjórnar þeim, kveður á um fundarefni og skipar

fyrir umræðum fundanna. Hann ræður atkvæða-

greiðslu, og hefur úrskurðaratkvæði, þegar atkvæði eru

jafnmörg. Hann slítur jafnan ársfundarhaldi félags-

ins 31. maí á vor með ræðu, og skulu honum þá afhent

skjöl bækur og fé þess.


§ 15.

Óski nokkur aukafundar, tilkynnir hann það forseta;

kallar hann þá menn til fundar, ef honum finnst

ástæða til þess, með boðskröfu, er gangi milli félags-

manna ekki seinna, en daginn áður; en félagar skrifi

nöfn sín á það. Skulu allir félagar jafnskyldir, að mæta

á þeim fundum, sem hinum fast ákveðnu.


§ 16.

Á fyrsta haustfundi ská jafnan kjósa, auk forseta,

einnig skrifara og gjaldkera félagsins, og eru þessir 3

embættismenn þess. Samfara þessum kosningum

skal kjósa varaembættismenn félagsins. Enginn einn

má hafa nein tvenn af störfum þessum á hendi.

§ 17.

Skrifari heldur gjörðabók félagsins, sé hún staðfest af

forseta; ritar (srif skrifari í hana það, er fram fer

á fundum, S safnar þeim í eitt með árituðum

númerum, og skal það safn heita bréfasafn fé-

lagsins (Bsf.№). Í fundalok skal bókin lesin upp

og úndirskrifuð af forseta og skrifara. Skrifari heldur

lista yfir bréflega félagslimi, og færir til bóka bréf fé-(Lbs 486_4to, 0009v)

agsins til þeirra.


§ 18.

Gjaldkeri heldur bók, staðfesta af forseta, yfir fjár-

hag félagsins, og gjörir skýrslu fyrir honum í lok

hvers mánaðar, er lesin sé upp á fundi og undirskrif-

uð af forseta og gjaldkera. Á síðasta vorfundi skal

hann gjöra ársskýrslu um fjárhag félagsins, og

leggja hana fram fyrir félagslimi. Gjaldkeri veitir

móttöku tillögum öllum og gjörðum.


§ 19.

Vilji nokkur af þeim félögum, er búa hér í bæn-

um, segja sig úr lögum við félagið, skal hann gefa

það forseta bréflega til kynna; en forseti lýsir því

á fundi og skrifari bókar.


§ 20.

Allir félagar lofi við drengskap sinn, að þegja

yfir fundum, yfir nafni félagsins, og öllu, er gjör-

ist í því. Sá sem uppvíst verðr um, að hafi bor-

ið út nokkuð af félagsins gjörðum, er félagsrækur,

og á hann ekki apturkvæmt í það. Þagnarheit-

ið er og bindandi fyrir þá, sem úr félaginu fara

ár frá ári


§ 21.

Finni menn ástæðu seinna meir, til að breyta lögum

þessum, skal sú breyting ekki löggild, nema því að eins,(Lbs 486_4to, 0010r)

að ⅔ allra félaga, er hér búa þá í bænum, gefi henni

atkvæði.


§ 22.

Félagar skuldbundi sig til hlýðni við lög félags

þessa með undirskrifuðu eiginnafni sínu.

H E Helgesen E. Magnússon. Þorvaldur Jónsson. Jón Árnason. Isl. Gíslason

Arni Gíslason Eyjólfur Jonsson. Brandur Tómasson.

P Sigurðsson J A Hjaltalín Markús Gíslason. Matt. Jochumsson

H Sveinsson. Sigurðr Guðmundsson. Jónas H. Jonassen. Eggert Sigfusson


O Finsen G Magnússon. Hjörtr Jónsson.

C Zimsen (!) Jón Þorkelsson. Skúlason.(!) Þorsteinn Jónsson

Johnsen (!) Guðmundsson (!)

  • Skráð af: Eiríkur Valdimarsson
  • Dagsetning: 30. desember 2012

Sjá einnig

Skýringar

<references group="sk" />

Tenglar